Zaginarka Blachy Giętarka 3100/0.6

3 900,00 

Zaginarka Dekarska do blach 2cm 2600/1.2

3 400,00 

Zaginarka Dekarska Ramie 1,5cm 2150/1.2 wulstwa ZW-5

3 350,00 

Zaginarka Dekarska Ramie 1,5cm 2150/1.2 ZW-4

2 900,00 

Zaginarka Dekarska Ramie 2 cm 2150/1.2 ZW-9

2 950,00 

ZAGINARKA DEKARSKA ZW-2

2 250,00 

Zaginarka Do Blach Dekarska Ramie 2 cm 1500/1,0 ZW-10

1 850,00 

Zaginarka do blach Dekarska Ramie 2cm 2150/1,0 ZW-3

2 550,00