Zaginarka Blachy Giętarka 3100/0.6

4 500,00 

Zaginarka Dekarska do blach 2cm 2600/1.2

3 950,00 

Zaginarka Dekarska Ramie 1,5cm 2150/1.2 wulstwa ZW-5

3 700,00 

Zaginarka Dekarska Ramie 1,5cm 2150/1.2 ZW-4

3 300,00 

Zaginarka Dekarska Ramie 2 cm 2150/1.2 ZW-9

3 400,00 

ZAGINARKA DEKARSKA ZW-2

2 600,00 

Zaginarka Do Blach Dekarska Ramie 2 cm 1500/1,0 ZW-10

2 000,00 

Zaginarka do blach Dekarska Ramie 2cm 2150/1,0 ZW-3

2 999,00